VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau
 10 triệu - 12 triệu
 20/07/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau
 Thương lượng
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Đồng Nai, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 11/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 28/12/2016
 Bình Phước
 Thương lượng
 31/03/2014
 Bình Phước
 Thương lượng
 19/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An
 Thương lượng
 29/02/2012
 Bình Phước
 Thương lượng
 22/06/2013
 Bình Phước
 Cạnh tranh
 30/07/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An
 Thương lượng
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Phước

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm