Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất tại Bình Dương

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 02/07/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bình Dương
 9 triệu - 15 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa
 Thương lượng
 14/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An
 8 triệu - 15 triệu
 23/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Thương lượng
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Thương lượng
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Thương lượng
 15/07/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 15/07/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 15/07/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 15/07/2018
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 10/08/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm