VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 15/01/2018
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 15/01/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/01/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định
 Thương lượng
 20/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 25/10/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 Thương lượng
 25/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/09/2017
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/09/2017
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm