Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất tại Bắc Ninh

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 8 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 11/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 12/05/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 07/05/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 03/07/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 02/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu
 03/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 25/04/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 15/01/2018
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 15/01/2018
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm