VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định
 15 triệu - 20 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tây, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Khác
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương
 7 triệu - 15 triệu
 01/10/2017
 Bắc Giang, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 20/08/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 25 triệu - 30 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Giang, Khác
 25 triệu - 30 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Giang, Khác
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương
 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Bắc Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm