VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bình Dương
 450 - 500 USD
 03/02/2017
 An Giang, Bắc Cạn, Bình Dương
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm