VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 An Giang
 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 04/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 20/08/2017
 An Giang
 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2017
 An Giang, Kiên Giang
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 An Giang
 450 - 500 USD
 03/02/2017
 An Giang, Bắc Cạn, Bình Dương
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau, Khác, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
 Thương lượng
 15/07/2015
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/11/2013
 Hồ Chí Minh, An Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm