VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 05/02/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 08/04/2015
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm