VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Yên, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/12/2017
 Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm