VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/07/2017
 Vĩnh Long
 Thương lượng
 15/07/2017
 Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 30/07/2016
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2016
 Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2016
 Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 8 triệu
 14/05/2014
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 4 triệu - 5 triệu
 13/03/2014
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 8 triệu
 14/05/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vĩnh Long
 3 triệu - 4 triệu
 31/08/2014
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/12/2014
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 15/10/2014
 Vĩnh Long
 3 triệu - 4 triệu
 31/08/2014
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm