VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Tuyên Quang
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 31/05/2013
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2014
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm