VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 04/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang, Trà Vinh
 5 triệu - 8 triệu
 14/05/2014
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 06/12/2015
 An Giang, Bắc Cạn, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/04/2014
 Trà Vinh
 15 triệu - 30 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/12/2014
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/01/2015
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Khác
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm