VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/01/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/12/2017
 Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/09/2017
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 15/09/2017
 Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 29/09/2017
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 04/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 02/05/2017
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 23/04/2017
 Thái Nguyên
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 28/02/2017
 Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm