VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 24/09/2017
 Tây Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 22/09/2017
 Tây Ninh
 Thương lượng
 31/08/2016
 Bình Dương, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2016
 Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2016
 Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 12/03/2013
 Tây Ninh
 Thương lượng
 31/08/2014
 Tây Ninh
 Thương lượng
 31/03/2014
 Đà Nẵng, Hà Nam, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2013
 Tây Ninh
 Thương lượng
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh
 Thương lượng
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 8 triệu - 15 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang
 Thương lượng
 20/03/2013
 Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm