VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Trị
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Trị
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Trị
 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Quảng Trị
 Thương lượng
 20/10/2016
 Quảng Trị
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2016
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khác
 Thương lượng
 31/12/2013
 Quảng Trị
 Thương lượng
 31/10/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Lâm Đồng, Quảng Trị
 Cạnh tranh
 31/12/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/08/2015
 Quảng Trị
 15 triệu - 30 triệu
 30/06/2014
 Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Trị, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 321 - 900 USD
 11/07/2012
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm