Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng tại Quảng Ninh

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 01/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 6 triệu - 9 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 10/11/2018
 Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 10/11/2018
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 10/11/2018
 Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 10/11/2018
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2018
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/10/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2018
 Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm