VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/10/2017
 Quảng Ngãi
 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 3 triệu - 5 triệu
 15/12/2016
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 25 triệu - 30 triệu
 12/07/2016
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê, Khác
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2016
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khác
 Thương lượng
 31/12/2013
 Quảng Ngãi
 Thương lượng
 15/01/2014
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khác
 Thương lượng
 31/12/2013
 Quảng Ngãi
 Thương lượng
 30/06/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm