VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 21/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ
 Thương lượng
 10/02/2018
 Phú Thọ
 Thương lượng
 10/02/2018
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Phú Thọ
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2016
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 05/02/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 >= 30 triệu
 20/04/2016
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 08/04/2015
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm