VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 19/04/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 21/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 26/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An
 Thương lượng
 25/07/2015
 Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai
 Thương lượng
 30/11/2015
 Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn
 5 triệu - 15 triệu
 30/06/2013
 Lạng Sơn

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm