VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 26/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 18/01/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hưng Yên
 4 triệu - 6 triệu
 30/11/2017
 Hưng Yên
 4 triệu - 6 triệu
 30/11/2017
 Hưng Yên
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hưng Yên
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 Cạnh tranh
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2017
 Hưng Yên
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hưng Yên
 Thương lượng
 28/02/2017
 Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm