Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng tại Hồ Chí Minh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh
 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 Cạnh tranh
 22/11/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 08/12/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 21/01/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm