VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 20/05/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hải Dương
 8 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Hải Dương
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hải Dương
 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 05/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hải Dương, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hải Dương
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hải Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm