Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng tại Hà Nội

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 07/12/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 19/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ
 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 15/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 >= 30 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm