VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 19/04/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 18/01/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 10/01/2018
 Hòa Bình
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hòa Bình
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2016
 Hòa Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu
 08/04/2015
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm