VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 18/01/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 22/04/2016
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 05/11/2013
 Điện Biên
 Thương lượng
 05/11/2013
 Điện Biên
 7 triệu - 15 triệu
 31/07/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm