VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 20/01/2018
 Cần Thơ
 Thương lượng
 15/12/2017
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/10/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 31/10/2017
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 15/09/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 17/08/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 17/08/2017
 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 21/08/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 17/08/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 17/08/2017
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2017
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2017
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm