VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 10/05/2018
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 11/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 11/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An
 3 triệu - 5 triệu
 11/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Khánh Hòa, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Cần Thơ, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2018
 Bến Tre, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An
 Thương lượng
 20/01/2018
 Cần Thơ
 Thương lượng
 15/12/2017
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/10/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 31/10/2017
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 15/09/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 17/08/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 17/08/2017
 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 21/08/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 17/08/2017
 Cần Thơ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm