VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2017
 Bình Phước
 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2017
 Bình Phước
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2016
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2016
 Bình Dương, Bình Phước
 Thương lượng
 30/04/2016
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước
 Thương lượng
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An
 Thương lượng
 31/08/2015
 Bình Dương, Bình Phước
 Cạnh tranh
 31/08/2015
 Bình Phước
 35 triệu - 50 triệu
 28/05/2015
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Khác
 Cạnh tranh
 31/12/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 Thương lượng
 16/04/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai
 8 triệu - 15 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang
 Thương lượng
 15/12/2012
 Hà Nội, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm