VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/11/2017
 Bến Tre
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 30/07/2016
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2016
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hồ Chí Minh, Bến Tre
 3 triệu - 5 triệu
 25/11/2015
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 06/12/2015
 An Giang, Bắc Cạn, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh
 4 triệu - 5 triệu
 15/04/2014
 Hồ Chí Minh, Bến Tre
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2016
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương
 3 triệu - 5 triệu
 15/12/2015
 Bến Tre
 Thương lượng
 15/11/2015
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang
 Thương lượng
 30/06/2015
 Bến Tre
 Thương lượng
 15/07/2015
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm