Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng tại Bắc Ninh

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2018
 Bắc Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 10/03/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Yên, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Yên Bái
 Cạnh tranh
 05/02/2018
 Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương
 Cạnh tranh
 05/02/2018
 Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương
 Cạnh tranh
 05/02/2018
 Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương
 Cạnh tranh
 05/02/2018
 Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 26/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 10/02/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm