VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 03/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Yên Bái
 Thương lượng
 05/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2017
 Bắc Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm