Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 3 triệu - 5 triệu
 15/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 3 triệu - 5 triệu
 22/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm