VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Cạnh tranh
 31/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 25/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 01/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 4 triệu - 5 triệu
 01/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An
 3 triệu - 5 triệu
 11/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Khánh Hòa, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Cần Thơ, Long An
 Thương lượng
 31/12/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Lâm Đồng
 Thương lượng
 31/12/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Lâm Đồng
 Cạnh tranh
 31/12/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm