VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 04/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 20/08/2017
 An Giang
 Thương lượng
 30/08/2017
 An Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 An Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2016
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/07/2016
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2016
 An Giang, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 An Giang, Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Hồ Chí Minh, An Giang
 Thương lượng
 30/04/2016
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước
 3 triệu - 5 triệu
 30/01/2013
 Hồ Chí Minh, An Giang
 3 triệu - 5 triệu
 25/11/2015
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 06/12/2015
 An Giang, Bắc Cạn, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh
 4 triệu - 5 triệu
 10/03/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp
 3 triệu - 4 triệu
 31/08/2014
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 8 triệu - 15 triệu
 16/06/2014
 An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm