VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái
 6 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Bắc Cạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Yên Bái
 7 triệu - 9 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2017
 Hà Nội, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2017
 Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2017
 Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2016
 Hà Nội, Yên Bái
 Thương lượng
 31/08/2016
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2016
 Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2016
 Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm