VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 01/06/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2018
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 20/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 25/04/2018
 Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2018
 Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 23/03/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/01/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 18/01/2018
 Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm