VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 06/03/2018
 Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 21/02/2018
 Vĩnh Long
 4 triệu - 6 triệu
 15/02/2018
 Vĩnh Long
 4 triệu - 6 triệu
 15/02/2018
 Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 15/02/2018
 Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 An Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 01/12/2017
 Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2017
 Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Nam, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Nam, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Vĩnh Long
 Thương lượng
 25/09/2017
 Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm