VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Tuyên Quang
 6 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Tuyên Quang
 7 triệu - 9 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/04/2017
 Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/04/2017
 Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2016
 Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2016
 Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm