VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 An Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Trà Vinh
 Thương lượng
 04/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 6 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/07/2017
 Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 An Giang, Long An, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội, Cao Bằng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2017
 Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm