VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 08/06/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 19/05/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 01/05/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 08/04/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 08/04/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 20/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 02/03/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 28/02/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 19/02/2018
 Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm