VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/06/2018
 Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Bạc Liêu, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 15/12/2017
 Cần Thơ, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2017
 Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 3 triệu - 5 triệu
 30/08/2017
 Sóc Trăng
 Thương lượng
 15/08/2017
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 20/06/2017
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 05/05/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm