VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Phú Thọ, Quảng Ninh
 Thương lượng
 10/03/2018
 Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hải Phòng, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 20/12/2017
 Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 25 triệu - 30 triệu
 20/12/2017
 Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 10/12/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm