VIỆC LÀM MỚI

 1 triệu - 3 triệu
 19/09/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 16/08/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm