VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 01/06/2018
 Quảng Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 22/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Quảng Bình
 Thương lượng
 15/05/2018
 Quảng Bình
 Thương lượng
 31/05/2018
 Quảng Bình
 Thương lượng
 09/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 3 triệu - 5 triệu
 22/03/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 28/03/2018
 Quảng Bình
 10 triệu - 12 triệu
 10/03/2018
 Quảng Bình
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Quảng Bình
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 3 triệu - 5 triệu
 15/01/2018
 Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Quảng Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm