VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Phú Yên
 3 triệu - 5 triệu
 10/11/2017
 Phú Yên
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Phú Yên
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2017
 Phú Yên
 Thương lượng
 31/03/2017
 Phú Yên, Quảng Nam
 Thương lượng
 30/09/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên
 Thương lượng
 30/03/2017
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 1 triệu - 3 triệu
 28/02/2017
 Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2017
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Bình
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2017
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Bình
 3 triệu - 5 triệu
 17/12/2016
 Phú Yên
 Thương lượng
 11/11/2016
 Phú Yên
 Thương lượng
 30/10/2016
 Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Phú Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm