VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Phú Thọ, Quảng Ninh
 Thương lượng
 15/03/2018
 Phú Thọ
 Thương lượng
 14/02/2018
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Phú Thọ
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2017
 Phú Thọ
 3 triệu - 5 triệu
 15/12/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Phú Thọ
 Thương lượng
 30/11/2017
 Phú Thọ
 6 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Bắc Cạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Phú Thọ
 Thương lượng
 30/09/2017
 Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm