VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu
 06/06/2018
 Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 02/08/2018
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 02/08/2018
 Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm