VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 08/04/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 01/05/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Ninh Bình
 Thương lượng
 31/12/2017
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2017
 Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 Thương lượng
 30/01/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm