VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa
 5 triệu - 8 triệu
 30/03/2018
 Lào Cai
 Thương lượng
 12/02/2018
 Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2017
 Lào Cai
 6 triệu - 8 triệu
 10/10/2017
 Lào Cai
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Lào Cai, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huê
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2017
 Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Giang, Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2017
 Lào Cai
 Thương lượng
 31/03/2017
 Đắc Lắc, Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm