VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 9 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Điện Biên, Hà Nam, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La
 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2016
 Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Tĩnh, Lai Châu
 Thương lượng
 31/05/2014
 Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/05/2014
 Hà Nội, Điện Biên, Hà Nam, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/05/2014
 Hà Giang, Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2015
 Lai Châu
 3,600,000 - 8 triệu
 16/05/2015
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm