VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 4 triệu - 6 triệu
 30/04/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 22/03/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 3 triệu - 5 triệu
 10/03/2018
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 20/10/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Tĩnh
 15 triệu - 20 triệu
 30/08/2017
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm