VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 20/10/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Tĩnh
 15 triệu - 20 triệu
 30/08/2017
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 18/10/2017
 Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 15 triệu - 20 triệu
 15/07/2017
 Hà Tĩnh
 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2017
 Hà Tĩnh
 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2017
 Hà Tĩnh
 15 triệu - 20 triệu
 15/07/2017
 Hà Tĩnh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm