VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Giang, Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2017
 Hà Giang
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2016
 Hà Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên
 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2013
 Hà Nội, Hà Giang
 Thương lượng
 31/05/2014
 Bắc Cạn, Hà Giang, Nghệ An
 Thương lượng
 26/08/2014
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái
 Thương lượng
 20/05/2013
 Hà Giang
 Thương lượng
 15/01/2014
 Hà Nội, Hà Giang
 Thương lượng
 30/05/2014
 Hà Giang, Lai Châu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm