VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/05/2018
 Đồng Tháp
 4 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 Thương lượng
 02/07/2018
 Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2018
 Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Đồng Tháp
 Thương lượng
 31/01/2018
 Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 01/02/2018
 Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 20/11/2017
 Đồng Tháp
 Thương lượng
 31/12/2017
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp
 Thương lượng
 31/10/2017
 Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 16/11/2017
 Đồng Tháp

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm