VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/05/2018
 Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Điện Biên
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2017
 Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 9 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Điện Biên, Hà Nam, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2016
 Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La
 Thương lượng
 31/05/2014
 Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/05/2014
 Hà Nội, Điện Biên, Hà Nam, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên
 3,600,000 - 8 triệu
 16/05/2015
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La
 3,600,000 - 8 triệu
 20/06/2015
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La
 5 triệu - 8 triệu
 31/01/2014
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai
 Thương lượng
 30/10/2013
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm